Veelgestelde vragen over Shop Pay-termijnbetalingen (2024)

Deze pagina is afgedrukt op Jul 09, 2024. Ga voor de huidige versie naar https://help.shopify.com/nl/manual/payments/shop-pay-installments/faq.

Gebruik deze pagina om antwoorden te vinden op veelgestelde vragen van eigenaren van webshops.

Op deze pagina

 • Zijn er extra kosten voor klanten?
 • Kan ik Shop Pay-termijnbetalingen aanbieden in mijn winkel?
 • Is het gebruik van Shop Pay-termijnbetalingen van invloed op de kredietscore van mijn klant?
 • Worden de transactiekosten voor Shop Pay-termijnbetalingen aan mij geretourneerd wanneer ik een terugbetaling doe?
 • Wat als een klant een geschil opent voor een bestelling die met Shop Pay-termijnbetalingen is betaald?
 • Kan ik de prijsklasse aanpassen die beschikbaar is voor bestellingen met Shop Pay-termijnbetalingen?
 • Kan ik kiezen voor welke producten Shop Pay Installments beschikbaar zijn?
 • Kunnen klanten cadeaubonnen kopen met Shop Pay-termijnbetalingen?
 • Kunnen klanten abonnementsproducten kopen met Shop Pay-termijnbetalingen?
 • Hoe kan ik klanten met een vraag of probleem over Shop Pay-termijnbetalingen helpen?
 • Hoe krijg ik betaald?
 • Hoe bekijk ik bestellingen die zijn gedaan met Shop Pay-termijnbetalingen?
 • Hoe bekijk ik uitbetalingen voor de bestellingen van Shop Pay-termijnbetalingen?
 • Wat gebeurt er wanneer een klant een artikel terugbetaalt dat is betaald met Shop Pay Installments?
 • Wat gebeurt er als ik een artikel toevoeg aan een bestaande bestelling?
 • Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?
 • Is Shop Pay-termijnbetalingen beschikbaar buiten de Verenigde Staten?

Zijn er extra kosten voor klanten?

Voor bestellingen met termijnbetalingen die zijn opgesplitst in vier tweewekelijkse betalingen gelden er geen extra kosten, rentepercentages of kosten voor een te late betaling.

Op bestellingen die worden betaald in maandelijkse termijnen, zijn rentetarieven van 10 tot 36% JKP van toepassing.

Kan ik Shop Pay-termijnbetalingen aanbieden in mijn winkel?

Ja. Als je op een winkellocatie verkoopt met Shopify POS, kun je Shop Pay-termijnbetalingen aanbieden voor persoonlijk afrekenen. Tarieven en in aanmerking komende aankoopbedragen voor termijnbetalingen in de fysieke winkel zijn hetzelfde als in je webshop. Lees meer over het instellen van Shop Pay-termijnbetalingen voor POS.

Is het gebruik van Shop Pay-termijnbetalingen van invloed op de kredietscore van mijn klant?

Als je klant de bestelling in vier tweewekelijkse termijnbetalingen voldoet, dan heeft dat geen invloed op diens kredietscore.

Als je klant ervoor kiest om maandelijks voor diens bestelling te betalen en niet op tijd betaalt, dan kan dit gevolgen hebben voor diens kredietscore. Alleen maandelijkse betalingsopties kunnen van invloed zijn op de kredietscore van een klant.

Worden de transactiekosten voor Shop Pay-termijnbetalingen aan mij geretourneerd wanneer ik een terugbetaling doe?

Als je een bestelling terugbetaalt die met Shop Pay-termijnbetalingen is betaald, stuur je de betaling terug naar de klant. De transactiekosten van Shop Pay-termijnbetalingen worden niet terugbetaald als je een terugbetaling verzendt. Meer informatie over retouren en terugbetalingen aanmaken.

Wat als een klant een geschil opent voor een bestelling die met Shop Pay-termijnbetalingen is betaald?

Een klant kan tot 60 dagen nadat je de betaling hebt vastgelegd een geschil openen met Affirm voor een bestelling met termijnbetalingen. Als een klant een geschil indient, dan stuurt Affirm je Shopify-winkeleigenaar een e-mail. Je ontvangt geen melding in het Shopify-beheercentrum.

Als je een e-mail over een geschil ontvangt van Affirm, dan heb je 15 dagen om rechtstreeks op de e-mail te reageren met het bewijs dat je wilt leveren. Na die tijd beslecht Affirm het geschil binnen nog eens 15 dagen. Affirm houdt de betwiste fondsen gedurende de periode van 30 dagen vast, totdat ze het geschil hebben opgelost.

Als de oplossing van het geschil in je voordeel is, dan wordt het geld teruggestort op de bankrekening die je gebruikt voor Shopify Payments.

Als Affirm het geschil in het voordeel van je klant oplost, dan wordt het betwiste bedrag geretourneerd aan de klant. Er zijn geen extra kosten voor je als de klant wordt terugbetaald.

Kan ik de prijsklasse aanpassen die beschikbaar is voor bestellingen met Shop Pay-termijnbetalingen?

Nee. Shop Pay-termijnbetalingen is alleen beschikbaar voor bestellingen van 50 USD tot 17.500 USD, inclusief kortingen, verzendkosten en belastingen.

Kan ik kiezen voor welke producten Shop Pay Installments beschikbaar zijn?

Nee. Shop Pay-termijnbetalingen kan niet voor elk product worden aangepast. Shop Pay-termijnbetalingen is beschikbaar voor alle producten in je winkel die binnen het juiste prijsbereik vallen, met uitzondering van cadeaubonnen en abonnementsproducten.

Kunnen klanten cadeaubonnen kopen met Shop Pay-termijnbetalingen?

Nee. Klanten kunnen geen cadeaubonnen kopen met Shop Pay-termijnbetalingen.

Kunnen klanten abonnementsproducten kopen met Shop Pay-termijnbetalingen?

Nee, klanten kunnen geen abonnementsproducten kopen met Shop Pay-termijnbetalingen.

Hoe kan ik klanten met een vraag of probleem over Shop Pay-termijnbetalingen helpen?

Hoe krijg ik betaald?

Nadat je de betaling hebt vastgelegd voor een bestelling die je met Shop Pay-termijnbetalingen hebt geplaatst, ontvang je binnen 1 tot 3 werkdagen de volledige betaling voor je bestelling, exclusief de kosten die je hebt gemaakt voor het gebruik van Shop Pay-termijnbetalingen. Je hoeft geen betalingen van je klanten te innen.

Affirm is verantwoordelijk voor het innen van termijnbetalingen van je klanten. Je wordt betaald door Affirm en je uitbetalingen worden naar dezelfde bankrekening gestuurd die je gebruikt voor Shopify Payments. Aangepaste uitbetalingsschema's hebben geen invloed op de uitbetalingen van Shop Pay-termijnbetalingen.

Meer informatie over betalingen ontvangen via Shopify-uitbetalingen.

Hoe bekijk ik bestellingen die zijn gedaan met Shop Pay-termijnbetalingen?

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.
 2. Typ in de zoekbalk 'Shop Pay-termijnbetalingen'.
 3. Controleer de lijst met bestellingen die zijn geplaatst met Shop Pay-termijnbetalingen.

Hoe bekijk ik uitbetalingen voor de bestellingen van Shop Pay-termijnbetalingen?

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen.
 2. Klik op Betalingen.
 3. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Uitbetalingen weergeven.
 4. Klik op Transacties.
 5. Klik op Meer filters.
 6. Selecteer Betaalmethode en daarna Shop Pay-termijnbetalingen.
 7. Klik op Gereed.

Wat gebeurt er wanneer een klant een artikel terugbetaalt dat is betaald met Shop Pay Installments?

Als het restitutiebedrag van de klant lager is dan het bedrag dat nog op het tegoed Shop Pay Installments staat, kan de klant een of beide van de volgende verwachten:

 • Een lager betalingssaldo bij de laatste betaling.
 • Minder toekomstige betalingen op het resterende leenbedrag.

Als het restitutiebedrag van de klant hoger is dan het resterende bedrag van diens Shop Pay-termijnbetalingssaldo, dan kan de klant het verschil als terugbetaling via diens oorspronkelijke betaalmethode verwachten. Als de klant een terugbetaling aanvraagt voor een bestelling die hij/zij in maandelijkse termijnen heeft betaald, dan wordt de betaalde rente niet terugbetaald. Rente is de prijs die je betaalt voor de lening en is niet restitueerbaar.

Meer informatie over een bestelling terugbetalen.

Wat gebeurt er als ik een artikel toevoeg aan een bestaande bestelling?

Als je een artikel toevoegt aan een bestaande bestelling die is gemaakt met behulp van Shop Pay-termijnbetalingen, wordt een factuur gemaakt voor het openstaande bedrag en naar je klant verzonden. De klant moet het openstaande bedrag volledig betalen met een andere betaalmethode, omdat extra facturen niet worden ondersteund Shop Pay-termijnbetalingen.

Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?

Shop Pay-termijnbetalingen zijn beschikbaar voor aankopen met een creditcard en betaalpas. Capital One-kaarten worden niet geaccepteerd. Klanten die een maandelijkse betalingsoptie kiezen, kunnen alleen met een betaalpas betalen.

Is Shop Pay-termijnbetalingen beschikbaar buiten de Verenigde Staten?

Nee, je kunt Shop Pay-termijnbetalingen alleen gebruiken als je in de Verenigde Staten gevestigd bent, in USD verkoopt, en zowel Shopify Payments als Shop Pay geactiveerd hebt. Voor toegang tot Shop Pay-termijnbetalingen ga je naar de Shopify Payments-instellingen op de pagina Betalingen van je winkel.

Bovendien moeten klanten voldoen aan specifieke geschiktheidsvereisten. Zo moeten zij bijvoorbeeld een factuuradres in de Verenigde Staten hebben en aangemeld zijn voor Shop Pay. Het totale bestelbedrag moet tussen de 50 USD en 20.000 USD zijn om in aanmerking te komen voor Shop Pay-termijnbetalingen.

Shop Pay-termijnbetalingen zijn momenteel niet beschikbaar voor merchants of klanten in andere landen, zoals Canada.

Veelgestelde vragen over Shop Pay-termijnbetalingen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5267

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.