Psychiater AMBIT - Persoonlijkheidsstoornissen (2024)

Ben jij een gepassioneerde en ervaren psychiater die klaar is voor een uitdagende en dynamische rol in de hoogspecialistische GGZ?
Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen is op zoek naar een gedreven professional om ons team in Zeist te versterken.

Over Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen
Bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen bieden we gespecialiseerde GGZ-behandeling aan mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Onze zorgeenheid is verspreid over verschillende locaties, waaronder Utrecht, Nieuwegein, Zeist, en Woerden. We streven ernaar om individuen te helpen bij het (her)pakken van hun rol in de samenleving.

Over AMBIT
Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) is een ambulant behandelaanbod dat gericht is op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, met name de zogenoemde EPA-groep. Hierbij gaat het om patiënten met complexe problemen op verschillende levensgebieden, waar eerdere behandelingen vaak niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. AMBIT is gebaseerd op mentalization based treatment (MBT) en is een teambenadering die streeft naar state-of-the-art zorg met ruimte voor innovatie en ontwikkeling.

Jouw rol als Psychiater
Als psychiater ben jij de spil in het borgen en doorontwikkelen van specialistische behandelingen. In de rol van hoofdbehandelaar draag jij medische verantwoordelijkheid voor de behandelingen binnen jouw afdeling. Dit omvat een breed scala aan taken, waaronder intakes, het opstellen en uitvoeren van behandelplannen en diagnostiek.

Maar hier stopt het niet. Bij Altrecht geloven we in de kracht van samenwerking. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de zorg voor onze patiënten. Als psychiater vervul je een adviserende en coachende rol richting jouw collega’s. Je hebt de moed om leiderschap te tonen en de koers uit te zetten.

Jouw inzet reikt verder dan de dagelijkse behandelpraktijk. Je bent gedreven om de zorg constant naar een hoger niveau te tillen. Actieve bijdragen aan de kwaliteit en het functioneren van het team, de behandeleenheid, en de veranderprocessen zijn vanzelfsprekend voor jou. Jouw visie op beleidsmatige onderwerpen en verbeteringen in behandelingen wordt niet alleen gewaardeerd, maar ook als essentieel beschouwd.

Bij Altrecht staat de patiënt centraal in al zijn facetten. Wij hechten waarde aan het hele verhaal van de patiënt, inclusief de betrokkenheid van naasten en de bredere context. In lijn met deze visie werken we nauw samen met verschillende netwerkpartners. Als psychiater bij Altrecht ben jij in staat om deze samenwerking te optimaliseren en uit te breiden.

Wij geloven dat jouw expertise en toewijding het verschil kunnen maken. Bij Altrecht krijg je de ruimte en ondersteuning om niet alleen het leven van de patiënten te beïnvloeden, maar ook de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg vorm te geven. Kom bij ons team en draag bij aan de continue verbetering van onze zorg, waarbij we altijd streven naar het bieden van de best mogelijke behandelingen aan degenen die het nodig hebben.

Wat bieden wij jou?

 • Een aanstelling voor bepaalde tijd
 • Flexibele werktijden (8-36 uur per week, in overleg te bepalen)
 • Een marktconform salaris in de AMS-schaal van de GGZ CAO
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% (volledige dertiende maand)
 • Toeslagen en compensatieregelingen voor 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten
 • Mogelijkheid tot gebruik van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 'Alflex', waarmee je fiscaalvriendelijk jouw salaris kunt inzetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een sportschoolabonnement

Jouw uitdagende rol

 • Een dynamische functie in de specialistische GGZ
 • Samenwerking met een betrokken en enthousiast multidisciplinair team
 • Actieve participatie in het continue verbeteren van behandelingen om steeds beter aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt
 • Een persoonlijk opleidingsbudget conform CAO GGZ voor herregistratie in het BIG-register
 • Kansen voor zelfontwikkeling door het volgen van diverse cursussen en trainingen, afgestemd op jouw behoeften en ambities.

Wat breng je mee?

 • (Bijna) geregistreerd als psychiater met BIG-registratie en AGB-code
 • Affiniteit met de doelgroep en het vermogen om het volledige verhaal van de patiënt te begrijpen
 • Bereidheid tot affiniteit met groepstherapie en schematherapie, met mogelijkheid tot het volgen van specialistische opleidingen
 • Zelfstandig kunnen werken en tegelijkertijd graag samenwerken in een multidisciplinair team en met externe netwerkpartners
 • Motiverende en overtuigende communicatieve vaardigheden
 • Initiatiefrijk, leiderschap en bereidheid om beleidsmatig mee te denken
 • Reflectief vermogen, openheid voor feedback, en het vermogen om zaken bespreekbaar te maken op een prettige manier
 • 24-uurs Bereikbaarheid en Aanwezigheidsdiensten:Bereidheid om een aantal keer per maand mee te werken in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht, waar passende toeslagen en compensatieregelingen van toepassing zijn.

Nieuwsgierig geworden?
Twijfel je of deze baan iets voor jou is? Geen zorgen. Neem gerust contact op met Saskia Marree, Teammanager, via s.marree@altrecht.nl. We staan open voor een gesprek en kijken uit naar jouw nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij het welzijn van onze patiënten.

​​​​​​Bijzonderheden
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat we bij gelijke geschiktheid voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature
Psychiater AMBIT - Persoonlijkheidsstoornissen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5289

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.