Online betalen: Welke methodes zijn er? | Consumentenbond (2024)

iDEAL

iDEAL is het meest aangeboden én gebruikte betaalmiddel in Nederland. Betalen met iDeal zegt niets over de betrouwbaarheid van de webwinkel of over de service.

Meestal betaal je vooraf. De betaling kun je niet terugdraaien. Ontvang je je pakket niet, of blijkt het om een nepshop te gaan? Dan ben je in veel gevallen je geld kwijt.

Controleer webadres voordat je iDEAL gebruikt

Controleer het webadres van de webwinkel. Zo voorkomje dat je op een nepsite zit die de naam en het logo van een bekende partij misbruikt. Volg je deregels voor veilig bankieren, dan is iDEAL een veilig betaalmiddel.

Achteraf met iDEAL betalen

Achteraf betalen viaiDEAL kan ook. Je betaalt dat de nota die je achteraf, meestal per e-mail, krijgt. .

Creditcard

Creditcards worden veel gebruikt voor online betalingen aan buitenlandse webwinkels. Ze hebben eenchargeback-regeling. Je kunt hier een beroep op doen als:

 • Je een bestelling niet hebt gekregen.
 • Een product beschadigd is bij aankomst.
 • Als je iets krijgt wat je niet besteld hebt.

De creditcardmaatschappij vordert het geld terug bij de verkoper en geeft het aan de kaarthouder terug. Aankopen die je met je creditcard of PayPal doet zijn bovendien vaak verzekerd tegen diefstal, vermissing of beschadiging.

PayPal

PayPalbiedtaankoopbescherming en is op dat gebied vergelijkbaar met creditcards.

Heb je een product dat je met PayPal hebt betaald niet ontvangen? Dan zorgt PayPal dat je je geld terugkrijgt. Ook als het product tijdens verzending beschadigt of sterk afwijkt van de beschrijving, krijg je je geld terug. Je moet dan wel zelf een claim indienen.

Ook voor betalingen met PayPal is Strong Costumer Authentication (SCA)verplicht. Je logt in met je e-mailadres en wachtwoord. Doe je dit vanaf een apparaat dat je vaker gebruikt, danis een extra verificatiestap meestal niet nodig. Kan PayPal je identiteit niet controleren, dan moet je een extra code invoeren. Die krijg je per sms of je bevestigt de betaling via de app van PayPal.

Eenmalige machtiging

In veel webwinkels kun je online een eenmalige incassomachtiging afgeven, bijvoorbeeld door een leeg hokje aan te vinken. Zo'n machtiging is niet rechtsgeldig. Een machtiging moet je schriftelijk of online via een digitale incassomachtiging regelen of metiDIN ondertekenen.

Banken voeren een niet-rechtsgeldige machtiging wel uit. Iemand die kwaad wil, kan zo gemakkelijk op andermans kosten shoppen.

Het voordeel is dat je een incasso binnen 56 dagen kunt terugboeken. Let op: je hebt nog wel een betalingsverplichting. Dus neem ook altijd contact op met de webwinkel.

Achteraf betalen

Achteraf betalen is populair. Het biedt voordelen, maar soms heb je met extra kosten te maken. Bijvoorbeeld als je te laat betaalt.

Een webwinkel moet ten minste 1 betaaloptie aanbieden waarbij je minstens de helft achteraf kunt betalen.

Er zijn verschillende manier om achteraf te betalen:

 • Veel bedrijven, zoals Bol., Wehkamp en Zalandobieden zelf demogelijkheid om'op rekening' te betalen.
 • Bij andere webwinkels kun je voor een partij kiezen die de betaling regelt. De bekendste zijnBillink,Klarna en Riverty (voorheen Afterpay).
 • Bedrijven sturen een factuur of betaalverzoek pere-mail, een soort digitale acceptgiro. Voorbeelden zijnDigiAccept ofAcceptEmail.Je betaalt dus achteraf, meestal via iDEAL.

Overige online betaalmethoden

 • Overboeking: bij sommige webwinkels kun je het bedrag zelf overschrijven via internetbankieren of de mobiel bankieren-app. Doe dit alleen als je de webwinkel kent en vertrouwt. Een overboeking kun je niet.
 • Tikkie: je kiest voor een betaalverzoek van de webwinkel via sms, WhatsApp, e-mail of social media.
 • In3: je betaalt de online aankoop in 3 termijnen via iDeal. De eerste termijn direct, de tweede na 30 dagen en de derde na 60 dagen.In3 rekent geen rente, maar doet wel een kredietcheck.
 • Apple Pay: sommige webwinkels accepteren Apple Pay. Je moet wel je betaalpas of creditcard gekoppeld hebben. Dit kan met betaalpasssen van ABN Amro, Bunq, ING, Monese, N26, Openbank, Rabobank en Revolut. Of een creditcard van American Express, Mastercard of Visa.
 • Paysafecard:dit is een prepaidkaart waarmee je anoniem online betaalt. De kaart koop je online offysiek bij onder andere tankstations, kiosken en supermarkten. Je kunt ermee betalen op websites die bijvoorbeeld muziek, film en games aanbieden. Afrekenen met Paysafecard doe je met een 16-cijferige pincode. Let op: het gebruik van de kaart is eerstgratis. Maar vanaf de zevende maand betaal je €3 per maand aan administratiekosten.

Tips veilig online betalen

 • Fraude bij online kopen komt vaakvoor. Veel fraudemeldingen gaan over niet ontvangen bestellingen. In veelgevallen zijn slachtoffers hun geld kwijt. Dit laatste kun je voorkomen door achteraf te betalen. Of door met je creditcard of PayPal af te rekenen.
 • Als je de webwinkel niet kent: kijk of er online klachten en/of reviews te vinden zijn.
 • Betaal achteraf, met creditcard of PayPal als je een webwinkel niet kent.
 • Probeer na te gaan of je niet meteen nepwebwinkel te maken hebt.
 • Check of de webwinkel een keurmerk heeft. Let op: sommige (nep)webwinkels gebruiken alleen het logo en zijn niet echt lid. Controleer dus of een webwinkel echt aangesloten is.
 • Controleer je bij- en afschrijvingen van je betaalrekening en creditcard regelmatig.
 • Doe aangifte vanonline oplichting bij de politie.
 • Geld overgeboekt naar een oplichter? Meld dit bij je bank. Die benadert de oplichter om het geld terug te storten. Gebeurt dat laatste niet binnen 21 dagen? Dan verstrekt de bank op verzoek van het slachtoffer de naam- en adresgegevens. Die kan dan met die gegevens een civiele procedure starten.
Online betalen: Welke methodes zijn er? | Consumentenbond (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5271

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.